Giao nhiệm vụ thực hiện chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công thuộc Chương trình 135

Số/Ký hiệu: 
Công văn 2568/UBND-VP
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Chính sách - Xã hội
Người ký: 
Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng
Ngày ký: 
25/09/2017
Ngày hiệu lực: 
25/09/2017