Đăng ký thông qua BTV Huyện ủy đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

Số/Ký hiệu: 
1432/UBND-VP
Cơ quan BH: 
Huyện ủy
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Đất đai - Xây dựng
Người ký: 
Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh
Ngày ký: 
09/06/2017
Ngày hiệu lực: 
09/06/2017