Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở

Số/Ký hiệu: 
Công văn 401/UBND-VP
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Chính sách - Xã hội
Người ký: 
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hảo
Ngày ký: 
07/03/2018
Ngày hiệu lực: 
07/03/2018