Error message

Notice: Array to string conversion in zutility_tinmoinhat() (line 187 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/zutility/zutility.module).

 

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số/Ký hiệu Người ký Ngày ban hành Trích yếu File
Quyết định 412/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 15/03/2018 Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định 411/QĐ-UBND Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng 15/03/2018 Quyết định về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Công văn 446/UBND-VP Chánh Văn phòng Ngô Hữu Thủy ký thừa lệnh Chủ tịch 15/03/2018 Báo cáo phục vụ giao ban quý 1/2018 của Tỉnh ủy
Quyết định 863/QĐ-UBND Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh 13/03/2018 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn huyện
Công văn 432/UBND-TNMT Phó Chánh Văn phòng Chu Thị Phượng 13/03/2018 Đôn đốc thu gom, xử lý rác thải trên kênh và thực hiện chế độ báo cáo

Chính quyền với công dân

A. Huyện ủy

1. Bí thư Huyện ủy: Nguyễn Thị Hoa

Số điện thoại: 02403.706688; 0974.971.688

2. Chánh Văn Phòng Huyện ủy: Nguyễn Tú Anh

Số điện thoại: 0915.699.767

B. Ủy ban nhân dân huyện

1. Chủ tịch UBND huyện: Phạm Văn Thịnh

Số điện thoại: 0949.213.268

2. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: Ngô Hữu Thủy

Số điện thoại: 0913.895.889; 0968.855.889

C. Công an huyện

1. Trưởng Công an huyện: Tống Ngọc Long

Số điện thoại: 0240.3863.559; 0913.504.891

GIỚI THIỆU

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN HIỆP HÒA

Đơn vị chủ quản: UBND huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0240.3872.575.   Fax: 0240.3872.575.
Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn; banbientaphiephoa@gmail.com

Chịu trách nhiệm:
@ Trưởng Ban Biên tập: TẠ VIỆT HÙNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban TT: NGÔ HỮU THỦY, Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Hiệp Hòa
@ Phó Trưởng Ban: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện

Liên hệ:Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa

Địa chỉ truy cập: hiephoa.bacgiang.gov.vn
Điện thoại: 0915.209.983- 0986.309.983
Email: banbientaphiephoa@gmail.com; nhungntp_hiephoa@bacgiang.gov.vn