Xã Hoàng Lương tổ chức thành công Đại hội MTTQ lần thứ XXI

Sáng 30/11, Xã Hoàng Lương tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự chỉ đạo đại hội có bà Nguyễn Thị Hoa- UV BTV huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện Hiệp Hòa.

Toàn cảnh Đại hội

Hoàng Lương là xã trung du nằm ở phía Bắc huyện Hiệp Hòa, kinh tế của nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp trong đó tiêu biểu là sản xuất cá-cần đã và đang cho thu nhập cao. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân không ngừng tăng, khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã tiếp tục được củng cố và mở rộng. Đặc biệt các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và triển khai ngày càng đi vào cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Qua phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Các tầng lớp nhân dân đến chúc mừng Đại hội

Tiêu biểu như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nhờ có sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trong đóng góp tiền của, công sức nên năm 2015 xã Hoàng Lương đã đạt chuẩn NTM, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng tăng. Toàn xã có 3 cánh đồng mẫu lớn sản xuất rau cần và nuôi cá giống với quy mô 91 ha; thành lập 6 HTX nuôi trồng thủy sản; 10 trang trại về trồng trọt, chăn nuôi…thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 31 triệu đồng/người/năm. Trong cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo trong 5 năm UB MTTQ xã đã vận động ủng hộ được gần 400 triệu đồng để hỗ trợ tặng quà cho 100% hộ nghèo, xây dựng 9 nhà đại đoàn kết...

Bà Nguyễn Thị Hoa- Chủ tịch UB MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang thu được kết quả tích cực đến nay xã có 70% thôn làng đạt văn hóa, 87,7% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa.Các hoạt động như giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, hoạt động Ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải cũng được MTTQ xã Hoàng Lương thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đây đã phát huy được vai trò trách nhiệm của UB MTTQ trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoa- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội bà Nguyễn Thị Hoa đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà khối đại đoàn kết xã Hoàng Lương đã thực hiện được trong những năm qua. Tuy nhiên để tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ tới đồng chí Nguyễn Thị Hoa đề nghị MTTQ xã Hoàng Lương cần tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua nhất là các cuộc vận động do UB MTTQ chủ trì; Tiếp tục quán triệt sâu sắc Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng; Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở..

Ủy viên UB MTTQ xã Hoàng Lương lần thứ XXI ra mắt Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã hiệp thương bầu 31 đồng chí làm ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Hoàng Lương lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Hiệp Hòa trong thời gian tới.

Khánh Hòa