Xã Đông Lỗ ra quân dồn điền đổi thửa

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Hiệp Hòa, UBND xã Đông Lỗ vừa tổ chức ra quân thực hiện “Dồn điền đổi thửa” tại thôn Chúng. Tại đây, UBND xã Đông Lỗ đã huy động 3 máy xúc và hàng trăm lao động  tiến hành đắp bờ vùng, bờ thửa, chỉnh trang đồng ruộng. 

Để thực hiện thành công công tác dồn điền đổi thửa tại địa phương, trước đó, Ban chỉ đạo của xã và Tiểu ban chỉ đạo của thôn Chúng đã tổ chức họp nhân dân tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực hưởng ứng, tham gia chủ trương dồn điền đổi thửa; đồng thời lấy ý kiến cuả người dân lựa chọn phương án dồn điền, đổi thửa sao cho thuận lợi cho việc sản xuất thâm canh của các hộ gia đình và phù hợp với tập quán canh tác ở địa phương.

Đợt này, thôn Chúng có tổng số 196 hộ thực hiện dồn diền, đổi thửa với tổng diện tích 33ha. Sau khi dồn điền đổi thửa, cánh đồng của thôn gồm hơn 1.440 ô thửa trước đây đã được quy hoạch và chia thành 509 thửa. Việc chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền đổi thửa đã giúp cho bà con nông dân trong thôn đưa cơ giới, áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống có năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế vào sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống; góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Ngoài xã Đông Lỗ trên địa bàn huyện hiện nay đã có 34 thôn của 15 xã  đang triển khai dồn điền đổi thửa năm 2017 với tổng diện tích khoảng trên 1.400 ha.. Bên cạnh đó huyện đã hoàn thành giao ruộng tới hộ ở 21 thôn dồn điền đổi thửa năm 2016 với diện tích 562 ha.

Khánh Hòa+Thu Trang