Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Sáng 30-1, Văn phòng HĐND&UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Ngô Hữu Thủy, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; cùng đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ Văn phòng các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Đinh Công Nam, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua báo cáo tổng kết.

Năm 2018, Văn phòng HĐND&UBND huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu và phục vụ hậu cần đáp ứng yêu cầu hoạt động, chỉ đạo điều hành của Thưởng trực HĐND, UBND huyện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra theo hướng ngày càng đổi mới. Văn phòng đã chủ động tích cực trong việc đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Văn phòng đã tham mưu, đề xuất và tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện ban hành hơn 15 nghìn văn bản; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý 244 lượt đơn thư của công dân, đã giải quyết xong 125 đơn/140 đơn thuộc thẩm quyền. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận và chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết hàng chục nghìn hồ sơ; việc tiếp nhận, chuyển giao, gửi công văn được triển khai kịp thời, chính xác, đảm bảo đúng quy định; duy trì tốt mối quan hệ công tác với Văn phòng UBND các xã, thị trấn...

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tạ Việt Hùng đánh giá cao kết quả công tác văn phòng trong tham mưu, tổng hợp giúp HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND& UBND huyện và Văn phòng UBND các xã, thị trấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng yêu cầu cán bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện, các xã thị trấn tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; mỗi cán bộ Văn phòng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thể hiện tâm và tầm trong công tác tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND-UBND. Trong đó chú trọng nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất, kỹ năng thẩm tra, phản biện trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã. Tăng cường công tác phối hợp để nâng cao chất lượng tham mưu, cải tiến quy trình làm việc tinh gọn, chuẩn hóa các mẫu văn bản, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, thẩm định văn bản, lưu trữ hồ sơ… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Ngô Hữu Thủy, Chánh Văn Phòng HĐND&UBND huyện phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng năm 2018.

Các cá nhân được khen thưởng

Phương Nhung