UBND huyện tổng kết kết quả sản xuất nông nghiệp; thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu; xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Chiều 16-1, UBND huyện Hiệp Hỏa tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp; thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu; xây dựng nông thôn mới năm 2018; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch HĐND; đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan liên quan; thành viên các BCĐ: sản xuất nông nghiệp và cánh đồng mẫu lớn, xây dựng NTM, dồn điền đổi thửa, phòng chống dịch trên cây trồng và vật nuôi; đại diện lãnh đạo UBND, cán bộ khuyến nông, cán bộ Thú y các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, trưởng thôn của  16 thôn nông thôn mới, 16 thôn thực hiện dồn điền đổi thửa, 6 thôn thực hiện cánh đồng mẫu năm 2018; các HTX sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp tiêu biểu.

Năm 2018, sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 4%; giá trị sản xuất bình quân đạt 98 triệu đồng/ha. Tổng lương thực có hạt đạt hơn 102 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ; xây dựng thêm 6 cánh đồng mẫu lớn, nâng tổng số cánh đồng mẫu lớn lên 33 cánh đồng. Hiện toàn huyện có 19 mô hình nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có 14 mô hình nhà màng, trung bình cho doanh thu từ 800 đến 1 tỷ đồng/ha/năm. Tổng đàn trâu, bò, lợn, gia cầm đều tăng so với cùng kỳ; quy mô chăn nuôi của các hộ được mở rộng và cho thu nhập cao.

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT duy trì thảo luận

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT thông qua báo cáo

Trong năm toàn huyện đã có 16 thôn thực hiện dồn điền đổi thửa 574ha đất nông nghiệp; đào đắp hơn 200 tuyến giao thông nội đồng với tổng chiều dài gần 52 nghìn m; đào đắp mới, cải tạo, mở rộng hơn 250 tuyến mương nội đồng với tổng chiều dài gần 50 nghìn m.

Năm 2018, toàn huyện huy động tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới là gần 158 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 70 tỷ đồng và hiến hơn 4,1 nghìn m2 đất nông nghiệp. Đến nay, huyện đã có 11 xã đạt 19 tiêu chí về đích xây dựng nông thôn mới; bình quân đạt 16,7 tiêu chí/xã, tăng 1 tiêu chí/xã so với năm 2017; 16 thôn đạt thôn nông thôn mới, nâng số thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới lên 71 thôn.

Năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 4 xã, 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt trên 4%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 100 triệu đồng/ha; mỗi xã xây dựng ít nhất một cánh đồng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp...

Phó Chủ tịch Ngô Tiến Dũng kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và các địa phương trong thực hiện chỉ đạo sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp trong năm 2018. Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nông nghiệp trong năm 2019 Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo ngành nông nghiệp và các  địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, có kế hoạch triển khai cụ thể, huy động các nguồn lực và các tầng lớp nhân dân tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp; tiếp tục tham mưu cho huyện ban hành các kế hoạch, giải pháp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp kịp thời, hiệu quả; phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh trên thị trường; tập trung, quyết liệt triển khai các chương trình trọng tâm của huyện như chương trình dồn điền đổi thửa; xây dựng nông thôn mới, cánh đồng mẫu; mỗi xã một sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao... Tập trung chỉ đạo quyết liệt và cụ thể hóa thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp để triển khai trên địa bàn nhằm tạo ra bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập của nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Công nhận và thưởng các thôn đạt chuẩn NTM năm 2018

Nhân dịp này, UBND huyện thưởng 20 triệu đồng/ 1 thôn cho 16 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; khen thưởng chó 4 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới năm 2018; khen thưởng cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăn nuôi và thú y năm 2018.

Phương Nhung