Triển khai việc tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố năm 2019

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, UBND huyện Hiệp Hòa đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Theo đó, chiều 31-1, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố tổ chức hội nghị triển khai việc tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tri, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các ban ngành, đoàn thể, cơ quan của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện thông qua một số nội dung văn bản: báo cáo về việc tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố tính đến ngày 30/1/2019; kế hoạch thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án nhập xã Đức Thắng và thị trấn Thắng; kế hoạch tuyên truyền việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các quy trình về sáp nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng và sáp nhập các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện...

Thảo luận

Theo kế hoạch, năm 2019 thực hiện nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng, có diện tích 11,4km2, đạt 81,4%, dân số hơn 20.800 người, đạt 260,3% so với tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết của Ủy ban TVQH; phải bố trí, sắp xếp 42 cán bộ, công chức, 27 người hoạt động không chuyên trách ở xã, 92 người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, 4 cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở, 52 người là đại biểu HĐND; trụ sở làm việc mới đặt tại trụ sở UBND xã Đức Thắng hiện nay; giữ nguyên cơ sở hạ tầng hiện tại ở các thôn, tổ dân phố. UBND huyện tiến hành sáp nhập 86 thôn, tổ dân phố ở các xã, thị trấn có quy mô dưới 100 hộ thành 31 thôn, tổ dân phố mới.

Để thực hiện chủ trương kiện toàn, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố triển khai quy trình, các bước tiến hành thực hiện ở cấp huyện, cấp xã để sáp nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng, sáp nhập các thôn, tổ dân phố.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định việc tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố là việc làm khó, cấp huyện, cấp xã còn nhiều bỡ ngỡ, lúng túng, do vậy các xã cần nghiên cứu, quán triệt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để tổ chức tuyên truyền hiệu quả về mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố tới cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm rõ, tổ chức thực hiện. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức lấy ý kiến toàn thể cử tri xã Đức Thắng, thị trấn Thắng về Đề án nhập xã Đức Thắng vào thị trấn Thắng vào ngày 24/2/2019 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung các văn bản của Trung ương, tinh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính; tuyên truyền các hoạt động triển khai lập đề án, thông qua đề án với các cấp có thẩm quyền, tuyên truyền nội dung của Đề án, đặc biệt là trước, trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân...đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố năm 2019 theo lộ trình của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện.

Nguyễn Phương