Triển khai đợt cao điểm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Từ ngày 05/9 đến ngày 15/10/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang triển khai đợt cao điểm về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017.

 

Ảnh minh họa

Triển khai đợt cao điểm, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; kiến thức khoa học trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm sạch, an toàn; sử dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, chế biến bảo đảm an toàn thực phẩm. Thông tin kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm đến người dân.

Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thường xuyên, đột xuất thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh chế biến và tiêu thụ thực phẩm.

 

BBT

Xem chi tiết văn bản tại đây!