Triển khai chủ trương, kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án Khu Công nghiệp Hòa Phú tại xã Châu Minh

Sáng 12-12, đồng chí Nguyễn Văn Chính- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai chủ trương, kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng dự án Khu Công nghiệp Hòa Phú. Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan liên quan trong huyện; các thành viên Tổ công tác GPMB Khu Công nghiệp Hòa Phú; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã; Trưởng các ban, ngành đoàn thể, cán bộ địa chính xã; Bí thư chi bộ, BQL, thôn Ngọ Xá, Ngọc Liễn, xã Châu Minh và đại diện Công ty TNHH Hòa Phú Invert.

Đại diện chủ đầu tư thông báo về chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp, Công ty TNHH Hòa Phú Invert thông báo chủ trương và kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án đối với phần ranh giới, mốc giới của 2 thôn Ngọ Xá, Ngọc Liễn, xã Châu Minh. Khu công nghiệp Hòa Phú do Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Dự án sẽ được xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng và kỹ thuật trên tổng diện tích khoảng 207 ha, thuộc 3 xã: Châu Minh, Mai Đình, Hương Lâm, với tổng vốn đầu tư khoảng 1.933 tỷ đồng. Riêng tại xã Châu Minh, diện tích đất thu hồi thực hiện dự án dự kiến khoảng 47ha.

Đại diện lãnh đạo Chi bộ, BQL thôn phát biểu

Theo kế hoạch, sau hội nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất và CCN huyện phối hợp với UBND xã Châu Minh, BQL thôn Ngọc Liễn, Ngọ Xá tiến hành xác minh ranh, mốc giới, đo đạc, quy chủ sử dụng đất để làm căn cứ đề nghị UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân; từ tháng 1 đến tháng 2/2018, sẽ tiến hành thực hiện các bước như thông báo thu hồi đất, kế hoạch thu hồi đất; họp dân để thông báo thu hồi đất, các chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB của Nhà nước thu đất để thực hiện dự án; tiến hành kiểm kê đất, hoa màu, tài sản trên đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất Nhà nước thu hồi; Lập và niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ; thẩm định hồ sơ, trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ gia đình, cá nhân. Dự kiến cuối tháng 2/2018 bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để thực hiện dự án.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính khẳng định dự án Khu công nghiệp Hòa Phú là dự án lớn, mong muốn nhận được sự đồng thuận từ người dân xã Châu Minh nói chung, người dân ở hai thôn Ngọc Liễn, Ngọ Xá nói riêng. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong quá trình thu hồi đất thực hiện đúng nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, vừa bảo đảm mục tiêu của dự án, vừa bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy xã Châu Minh giao nhiệm vụ tới cấp ủy, Chi bộ các thôn Ngọc Liễn, Ngọ Xá chỉ đạo, tuyên truyền, vận động đảng viên gương mẫu chấp hành công tác GPMB thực hiện dự án; đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện, UBND xã Châu Minh và  thôn Ngọc Liễn, Ngọ Xá xác định mốc giới thu hồi, đo đạc, bàn giao tài liệu liên quan đến dự án, làm căn cứ thu hồi, bồi thường GPMB.

Phương Nhung