Tổ chức hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2017

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang vừa triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2017.

 

Ban Dân vận huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội thi dân vận khéo

 

Theo kế hoạch, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình nhân dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường mở rộng các kênh lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Tiếp tục lựa chọn, chỉ đạo đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân... Công tác dân vận của chính quyền tập trung phối hợp với hệ thống dân vận tham gia giải phóng mặt bằng các dự án triển khai trong năm 2017, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh Phong trào thi đua "Dân vận khéo", các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập của các tổ chức đoàn thể và hội quần chúng...; tiếp tục xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” vận động nhân dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng đường giao thông nông thôn...

Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở tổ chức gặp mặt, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến cách làm hay, sáng tạo; cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác dân vận, nhất là những kết quả, kinh nghiệm trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dụng nông thôn mới và các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận.

BBT

Xem chi tiết kế hoạch tại đây!