Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến ba cấp

Ngày 27-9, các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ba cấp. Tham dự hội nghị giao ban trực tuyến, tại trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa và các xã có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy; Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Nội dung giao ban về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiến độ thực hiện những dự án lớn và một số nội dung quan trọng khác trong quý III và 9 tháng năm 2017. Dưới sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy, tình hình KT-XH của tỉnh có chuyển biến tích cực. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao; các địa phương đã quan tâm ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Việc thực hiện Kết luận 43 của BTV Tỉnh ủy về khắc phục vấn đề thiếu lớp học và giáo viên bậc mầm non, giải quyết ô nhiễm môi trường nông thôn, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông ở thôn, bản đạt kết quả khả quan. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường.

Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa Nguyễn Thị Hoa phát biểu

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất, kiến nghị tại hội trường và từ các điểm cầu, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì đồng tình với báo cáo và một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Để đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10,5% trong năm nay cần sự quan tâm, nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, đặc biệt là ở từng địa phương. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng thu ngân sách. Quan tâm thu hút đầu tư, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, sản xuất nông nghiệp. Quản lý chặt chẽ đất đai. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường; chỉ đạo các thôn, tổ dân phố bổ sung quy định về bảo vệ môi trường trong hương ước, quy ước. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Kiên quyết thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, công chức theo quy định. Tích cực đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải kết luận hội nghị

Đối với đề xuất kiến nghị của các địa phương, các đồng chí chủ trì cho ý kiến chỉ đạo cụ thể ở từng lĩnh vực. Để đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông nông thôn theo Kết luận 43 của BTV Tỉnh ủy, các địa phương cần linh hoạt trong tổ chức thực hiện, không cứng nhắc trong tính toán kinh phí vận chuyển xi măng đến chân công trình. Vấn đề bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn thuộc trách nhiệm của các huyện. Lưu ý xử lý rác theo hướng thu gom và đốt, hạn chế chôn lấp. Hiện chưa quy định khung giá cố định về thu gom rác thải, vì vậy việc đóng góp của người dân sẽ được bàn bạc, tính toán kỹ trong thời gian tới. Trước khi chờ tỉnh kết luận, các địa phương không kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào việc xử lý rác. Phát động Tháng cao điểm vệ sinh môi trường dịp trước Tết Nguyên đán 2018.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, các cấp ủy quan tâm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy tập trung bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với BTV Tỉnh ủy; rà soát lại các chỉ tiêu đăng ký năm 2017 với cấp trên để tập trung chỉ đạo thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng kế hoạch. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng thông qua chế độ tự phê bình và phê bình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn. Tăng cường thực hiện công tác dân vận với nội dung thiết thực, hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đặc biệt là cán bộ lãnh đạo phải thường xuyên sâu sát, gần dân, thực hiện tốt những quy định của BTV Tỉnh ủy trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nắm bắt tình hình cơ sở, không tránh né việc khó để kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc, sẵn sàng hướng dẫn người dân thực hiện các quyền của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Phương Nhung