Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thường trực HĐND huyện giám sát tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện

Thường trực HĐND huyện vừa quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện từ 1/1/1016 đến 15/3/2018, do ông Nguyễn Hữu Chính, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng Đoàn.

Theo đó, Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát trực tiếp UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã: Hoàng An, Bắc Lý, Thái Sơn, Quang Minh, Hùng Sơn, thị trấn Thắng. Các xã còn lại giám sát qua văn bản. Nội dung giám sát gồm tình hình  thực hiện các quy định của pháp luật, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và xử lý nợ đọng đối với các dự án đầu tư xây dựng do UBND huyện và UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Thông qua giám sát nhằm đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; thực trạng và kết quả đạt được; những tồn tại vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện từ 1/1/2016 đến 15/3/2018. Qua đó kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Hải Sơn