Tăng cường kiểm tra chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ lĩnh vực thẩm mỹ, nhà nghỉ, massage, karaoke

Thời gian qua, trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng một số cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, kẩoke, massage, karaoke... vi phạm các quy định về sử dụng lao động, hoạt động mại dâm trá hình, sử dụng ma túy... gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận. Để chấn chỉnh, xử lý tình trạng trên, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan: Phòng Lao động- Thương binh và xã hội; Phòng Y tế; Phòng Văn hóa và Thông tin; UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra chấn chỉnh hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ lĩnh vực thẩm mỹ, nhà nghỉ, massage, karaoke trên địa bàn.

Xem chi tiết Văn bản tại đây!

BBT