Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, đê điều trên địa bàn huyện trong dịp tết nguyên đán

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm đất đai, môi trường, khoáng sản, đê điều và tăng cường thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Chủ tịch UBND huyện vừa có công văn chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, khoáng sản, đê điều trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân đĩa CD về các quy định của pháp luật đất đai, môi trường, các quy định quản lý khoáng sản, đê điều; kiên quyết không để phát sinh vi phạm về đất đai, đê điều, khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép và xử lý triệt để các tụ điểm tồn lưu rác thải không đúng nơi quy định; tổ chức tham gia thực hiện ngày chủ nhật xanh vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải...

Xem chi tiết Văn bản tại đây!

BBT