Nhiều doanh nghiệp tại Hiệp Hòa có mức thưởng Tết hơn 10 triệu đồng

Theo thông tin từ Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa, năm nay nhiều doanh nghiệp thưởng Tết cho người lao động với mức hơn 10 triệu đồng.

Điển hình trong đó là các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và sản xuất Thương Mại công nghệ Mặt trời, xã Thanh Vân, mức thưởng cao nhất 20 triệu đồng; Cty cổ phần May xuất khẩu Hà Phong, xã Đoan Bái, mức thưởng cao nhất là 14,5 triệu đồng; Công ty TNHH KD Sports Việt Nam, xã Đức Thắng, mức thưởng tới gần 16 triệu đồng; Công ty TNHH Daum&QQ (thị trấn Thắng), mức thưởng 11 triệu đồng…

Cùng đó nhiều doanh nghiệp cũng cho công nhân nghỉ Tết từ 10 đến 14 ngày, như: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và sản xuất Thương Mại công nghệ Mặt trời, nghỉ 14 ngày; Công ty cổ phần thời trang Hà Thanh (xã Hoàng Thanh) và Công ty TNHH KD Sports Việt Nam cùng nghỉ 11 ngày… Những doanh nghiệp này đều bảo đảm việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Theo Ngô Thanh (Báo BG)