Ký kết hợp đồng thực hiện quản lý, vận hành và khai thác công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Xuân Cẩm

Chiều 1/8/2017, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc ký kết hợp đồng thực hiện quản lý, vận hành và khai thác công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Xuân Cẩm.  Dự buổi làm việc có ông Phạm Văn Phúc, Giám đốc Công ty TNHH nước sạch Hiệp Phát; lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT; đại diện lãnh đạo xã Xuân Cẩm.

Công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Xuân Cẩm được xây dựng trên diện tích 2.000m2, công suất 900m3/ngày, đêm, có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 9,1 tỷ đồng với các hạng mục chính gồm: Giếng khoan và trạm bơm cấp 1; Khu xử lý; Trạm bơm cấp 2 và bể rửa lọc; bể chứa nước sạch; mạng lưới cấp nước; nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ. Giai đoạn 2, giai đoạn 3 được thi công bằng 100% vốn của Công ty TNHH nước sạch Hiệp Phát đầu tư để hoàn thiện việc đấu nối cụm đồng hồ của các hộ gia đình; mở rộng hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước tập trung.  Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu cung cấp nước sạch sinh hoạt, sản xuất của nhân dân xã Xuân Cẩm và một số xã lân cận.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Hợp đồng  và hoàn thiện, thực hiện việc ký kết giữa UBND huyện Hiệp Hòa với Công ty TNHH nước sạch Hiệp Phát. Trong Hợp đồng nêu rõ quyền và nghĩa vụ của UBND huyện và nhà đầu tư; mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời hạn, thời gian, tiến độ thực hiện dự án; yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, thiết kế, xây dựng dự án; vốn đầu tư và phương án tài chính của dự án; bồi thường, giải phóng mặt bằng, các điều kiện về sử dụng đất và công trình có liên quan; các quy định về bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường; các quy định về thi công xây dựng, kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng, nghiệm thu, quyết toán công trình; các quy định về giám định, vận hành, bảo dưỡng và hoạt động kinh doanh, khai thác dự án...

Việc ký kết hợp đồng thực hiện quản lý, vận hành và khai thác công trình hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Xuân Cẩm nhằm cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân được tốt hơn, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Phương Nhung