Kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, do bà Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Hiệp Hòa. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng cùng các đồng chí là Phó Ban chỉ đạo và các thành viên BCĐ huyện.

Tại đây, Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện huyện Hiệp Hòa, đơn vị Thị trấn Thắng báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017; cùng địa phương trao đổi, thảo luận, đánh giá về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; các hoạt động như: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội;  công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... Qua kiểm tra cho thấy, BCĐ huyện Hiệp Hòa đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tội phạm, phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Các cơ quan thành viên BCĐ, nòng cốt là Công an huyện đã tham mưu xây dựng các kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện.

Tại buổi kiểm tra, Trưởng đoàn Đỗ Thị Việt Hà cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị BCĐ huyện Hiệp Hòa tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và nắm chắc tình hình để tham mưu giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ngay từ đầu, từ cơ sở; Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả trên địa bàn.

Nguyễn Trung