Kiểm điểm tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện

Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh vừa tổ chức buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp huyện báo cáo tiến độ GPMB các dự án: Đường Vành đai IV Hà Nội, Khu dân cư hành chính Phố Hoa, xã Bắc Lý; Khu dân cư Bách Nhẫn, xã Hùng Sơn đến thời điểm hiện tại, Chủ tịch UBND huyện đã kết luận, yêu cầu: Chủ tịch UBND xã Đoan Bái thành lập các tổ tập trung tuyên truyền với 12 hộ gia đình cá nhân chưa đồng thuận thực hiện dự án Đường Vành đai IV. Chủ tịch UBND xã Bắc Lý khẩn trương chỉ đạo xác minh nguồn gốc đất đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB đối với hộ gia đình; thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ GPMB đối với diện tích đất đã được cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình thực hiện dự án Đường Vành đai IV. Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ tập trung chỉ đạo tổng hợp hồ sơ, tài liệu có liên quan làm căn cứ pháp lý quy chủ sử dụng đất đối với diện tích đất liên quan đến các hộ gia đình, cá nhân còn chưa rõ chủ sử dụng đất, hoặc còn xảy ra tranh chấp; Chỉ đạo kiểm tra hiện trạng, tổng hợp số liệu, hồ sơ để xác minh, quy chủ diện tích đất liên quan đến 1 hộ thuộc huyện Việt Yên xâm canh. Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện trong thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ GPMB cho 20 hộ gia đình thực hiện dự án Khu dân cư Bách Nhẫn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 14 hộ gia đình chưa nhận tiền đợt 2 đồng thuận nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án Khu dân cư Bách Nhẫn đảm bảo tiến độ.

Nguyễn Phương