Kiểm điểm tiến độ dồn điền đổi thửa năm 2017

Chiều 19/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ dồn điền đổi thửa năm  2017. Dự hội nghị có đại một số cơ quan chuyên môn; lãnh đạo UBND các xã, Trưởng các thôn thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2017.

Theo báo cáo của BCĐ dồn điền đổi thửa, năm 2017 đã có 34 thôn thuộc 15 xã đăng ký thực hiện. BCĐ huyện đã rà soát, lựa chọn và chỉ đạo 26 thôn, 13 xã với tổng diện tích 944,6ha. Đến nay, Tiểu Ban chỉ đạo các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức họp dân xin ý kiến về chủ trương dồn điền đổi thửa, các thôn cơ bản được nhân dân đồng tình ủng hộ, trong đó 9 thôn lấy phiếu về chủ trương dồn điền đổi thửa đạt 100%. Một số thôn đã tổ chức lấy phiếu xin chủ trương về dồn điền đổi thửa nhưng tỷ lệ đạt từ 54-85%, tiểu ban chỉ đạo đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận về chủ trương dồn điền đổi thửa.

Tại hội nghị, các đại biểu dự đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện: sau công tác bầu cử trưởng, phó thôn có sự biến động nên phải điều chỉnh ban dồn điền đổi thửa; một số thôn không thuận lợi xây dựng phương án triển khai; nhiều thôn chưa nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn, trình tự các bước tiến hành nên còn lúng túng trong công tác triển khai; tiến độ thực hiện còn chậm, một số thôn tổ chức xây dựng phương án giao thông thủy lợi trước mới thực hiện tổ chức xin ý kiến người dân.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy, UBND các xã cần quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2017- 2018 và những năm tiếp theo; thường xuyên rà soát, kiểm điểm hàng tuần tiến độ thực hiện, nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có hướng giải quyết kịp thời; cử cán bộ chuyên môn thường xuyên sát sao, nắm chắc nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn; các thôn thực hiện dồn điền đổi thửa nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện dồn điền đổi thửa; trong quá trình thực hiện cần lưu ý đến việc rà soát, quản lý đất công ích. Các thôn lấy phiếu tín nhiệm về chủ trương dồn điền đổi thửa có sự đồng thuận cao, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án dồn điền đổi thửa; các thôn lấy phiếu tín nhiệm về chủ trương dồn điền đổi thửa đạt tỷ lệ thâó cần tiếp tục tuyên truyền vận động người dân đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án; các thôn đang tổng hợp phiếu xin ý kiến về chủ trương dồn điền đổi thửa, tập trung xây dựng phương án. Toàn huyện phấn đấu 26/26 thôn thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2017 hoàn thành giao ruộng thực địa cho nhân dân trong tháng 1 năm 2018.

Nhung Phượng