Khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng tại Hiệp Hòa

Ngày 21/6, Đoàn khảo sát liên ngành do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đã tiến hành khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng tại huyện Hiệp Hòa. Cùng đi có lãnh đạo các Bộ, các Sở liên quan. Tiếp đoàn có các đồng chí: Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện; Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng các phòng, ban liên quan.

Sau khi khảo sát tại các xã ATK và nhà truyền thống ATK Hiệp Hòa, Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Trọng Căn, Vụ Phó Vụ Quốc phòng- an ninh, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã làm việc tại UBND huyện để nghe báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ 16 xã ATK của huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011- 2015 và năm 2016.

Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016, các xã ATK Hiệp Hòa đã thực hiện 6 chính sách hỗ trợ, tổng kinh phí hơn 310 tỷ đồng, trong đó Ngân sách TƯ hơn 305 tỷ đồng, còn lại là Ngân sách tỉnh. Nguồn vốn trên đã triển khai thực hiện 41 dự án đầu tư xây dựng, 46 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, 7 dự án duy tu bảo dưỡng công trình và hỗ trợ trực tiếp chính sách thu hút cho hơn 7,4 nghìn lượt người thụ hưởng là cán bộ công chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của 16 xã ATK giảm bình quân 1,92%/năm trong giai đoạn 2011- 2015.

Tuy nhiên, 16 xã ATK của huyện vẫn là một trong những địa bàn khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, thu ngân sách thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao; hạ tầng cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội tại các xã ATK đã xuất hiện một số khó khăn, bất cập, đang ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Kiến nghị với đoàn khảo sát, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện đã đề xuất một số chính sách hỗ trợ các xã ATK: đối với các chính sách đang áp dụng hiện nay, UBND huyện Hiệp Hòa đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hàng năm sớm phân bổ vốn các chương trình để địa phương chủ động triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình và hỗ trợ phát triển sản xuất; cân đối thêm nguồn kinh phí Trung ương cho tỉnh trong việc hỗ trợ kinh phí cho việc bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng tại các xã ATK; Đề nghị các Bộ ngành chủ quản các chương trình hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách thống nhất, hiệu quả; nghiên cứu, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ theo định mức còn thiếu trong giai đoạn 2014- 2017; tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các xã vùng ATK trùng tu tôn tạo các di tích cách mạng. Cùng đó, UBND huyện Hiệp Hòa cũng đề xuất với Chính phủ về chính sách ưu tiên thi, xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, các trường Quân đội, Công an đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã ATK; Có chính sách hỗ trợ kinh phí để thực hiện bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trong vùng ATK, giúp bảo tồn các di tích cũng như phát triển kinh tế- xã hội 16 xã ATK nói riêng và huyện Hiệp Hòa nói chung.

Kết thúc buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Trọng Căn, Vụ Phó Vụ Quốc phòng- an ninh, Bộ Kế hoạch và đầu tư, trưởng đoàn khảo sát đã đánh giá cao cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các chính sách hỗ trợ các xã ATK tại Hiệp Hòa; đồng thời ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của UBND huyện Hiệp Hòa, UBND các xã ATK và người dân, để tiếp tục xây dựng đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử tại các xã thuộc vùng An toàn khu II, huyện Hiệp Hoà, nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong vùng căn cứ cách mạng.

Phương Nhung