Huyện ủy Hiệp Hòa biên soạn và xuất bản cuốn Đảng bộ huyện qua các kỳ Đại hội

Nhằm phản ánh quá trình hình thành và phát triển cảu Đảng bộ huyện qua các thời kỳ; tổng hợp thông tin về các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện và nhân sự BCH Đảng bộ huyện qua 23 nhiệm kỳ Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa chỉ đạo công tác biên soạn và xuất bản cuốn Đảng bộ huyện qua các kỳ Đại hội.

Theo đó, cuốn Đảng bộ huyện qua các kỳ Đại hội gồm 2 phần: phản ánh công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa từ năm 1930-2020; thông tin về các kỳ Đại hội, danh sách BCH Đảng bộ huyện Hiệp Hòa được bầu tại các kỳ Đại hội và bổ sung trong nhiệm kỳ, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội, số lượng đại biểu dự Đại hội, thành tựu nổi bật trong từng nhiệm kỳ Đại hội, nội dung Nghị quyết Đại hội.... Cuốn sách được thực hiện sưu tầm, biên soạn và phát hành từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Dự kiến cuốn sách dày khoảng 480-500 trang, in 4 màu và in 300-400 cuốn.

Việc sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn Đảng bộ huyện qua các kỳ Đại hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống lịch sử của Đảng bộ huyện đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Nguyễn Trung