Hội nghị tuyên truyền Bộ luật hình sự 2015 tại xã Lương Phong

Sáng 6/2 UBND xã Lương Phong phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015 tới các hội viên hội cựu chiến Binh và công an viên xã Lương Phong. Dự hội nghị có bà Hoàng Thị Kim Oanh - phó trưởng phòng Tư pháp huyện; lãnh đạo ĐU, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể xã, hội viên hội CCB và công an viên xã Lương Phong.

Tại hội nghị các đại biểu được Bà Hoàng Thị Kim Oanh - Phó trưởng phòng Tư pháp huyện trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Bộ Luật hình sự. Theo đó Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ III, Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm 3 phần, 26 chương, với 426 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Bộ luật tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa... Trong đó, bổ sung, sửa đổi các nội dung như: nhiệm vụ bảo vệ quyền con người, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước; chế định chuẩn phạm tội;  mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo, thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; bổ sung quy định hạn chế áp dụng hình phạt tù, trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; chính sách hình sự đối với người phạm tội từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi…

Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm được nội dung cơ bản của Bộ Luật hình sự. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại địa phương cơ sở.

          Vân Anh