Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 18-10, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị các lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể huyện; thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng tài nguyên và Môi trường huyện; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã thông qua Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND huyện thực hiện Chỉ thị; quán triệt thành phần hồ sơ, hướng dẫn thiết lập hồ sơ công nhận QSD đất.

Hiện nay trên địa bàn huyện còn 1.935 thửa đất vướng mắc, tồn tại chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Để tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: tuyên truyền Chỉ thị 04 /CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; rà soát thống kê chi tiết từng thửa đất còn tồn tại vướng mắc chưa được cấp GCN; thực hiện cấp GCN đối với các trường hợp đủ điều kiện; Rà soát các trường hợp chưa phù hợp quy hoạch, xem xét bổ sung quy hoạch; rà soát, thống kê các trường hợp có tranh chấp, khiếu kiện để giải quyết dứt điểm; Xử lý đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNQSD đất; Tập trung trao GCN đã in cho người sử dụng đất; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị...

UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan xác định công tác cấp GCNQSD đất là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, 2018, phấn đấu đến hết tháng 12/2018 cơ bản giải quyết xong các trường hợp tồn tại, vướng mắc chưa được cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng buông lỏng quản lý, sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai.

Phương Nhung