Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 138 và sơ kết Chỉ thị số 03 của BTV Huyện ủy Hiệp Hòa

Sáng 29/7, Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 138 ngày 30/11/2011 của BTV Huyện ủy Hiệp Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đôí với công tác quản lý đất đai và sử dụng đất đai; sơ kêt chỉ thị số 03 ngày 10/6/2016 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường.

Sau hơn 5 năm thực hiện sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy Hiệp Hòa, công tác quản lý đất đai và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, Nghị quyết số 138 ngày 30/11/2011 của BTV huyện ủy đã được triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, đảg viên, công chức viên chức, nhất là cán bộ các xã, thị trấn, bí thư chi bộ, trưởng các thôn trên địa bàn huyện. Công tác quản lý đất đai được tăng cường và có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; đơn thư khiếu nại tố cáo và tranh chấp đất đai đã được tiếp nhận và thụ lý giải quyết đạt trên 90%; đặc biệt, công tác xử lý vi phạm về đất đai được tăng cường do đó từ năm 2012 đên nay, trên địa bàn huyện để xảy ra 3.536 trường hợp vi phạm được phát hiện, giảm 3.3024 trường hợp, giảm hơn 90% so với giai đoạn 2000-2011…

Qua 1 năm triển khai tực hiện chỉ thị số 03 ngày 10/6/2016 của BTV Huyệ ủy. đến nay hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc và tổ chức xây dụng kế hoạch triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, từ đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong chăn nuôi, thu gom xử lý rác thải và sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyệ, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ. Toàn huyện đã xử lý cơ bản 20 tụ điểm rác thỉa phát sin không đúng nơi quy định.đã có 13/25 xã thành lập tổ vệ sin môi trường tại 100% các thôn, tổng số thon thành lập tổ vệ sinh môi trường là 220 tỏ, tăng 61 tổ so với trước khi ban hành Chỉ thị số 03. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền mộ số đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 03 còn chưa tập trung cao, thiếu quyết liệt như các xã Mai Đình, Mai Trung, Ngọc Sơn,, Lương Phong…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến phát biểu tham luận của một số xã trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường. Đa số các ý kiến tham luận đều chỉ rõ: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế; kinh phí còn hạn hẹp …

Kết luận tại hội nghị, Bí thư huyện ủy Hiệp Hòa Nguyễn Thị Hoa cho rằng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã kiểm soát được các vi phạm đất đai, môi trường, tuy nhiên bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Vì vậy để công tác quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay đi vào nề nếp, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn cần khắc phục tình trạng buông lỏng và lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm và ngăn chặn không để phát sinh vụ việc vi phạm mới; các xã, thị trấn cần nghiêm túc hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện; cần có các giải pháp hữu hiệu dưới cơ sở để tham mưu đề xuất với huyện; xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của xã, của huyện trong thực hiện công tác này…

Thu Trang- Vân Anh