Hội nghị giao ban khối Văn hóa- Xã hội 9 tháng năm 2017

Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng vừa chủ trì hội nghị giao ban Khối Văn hóa- Xã hội 9 tháng năm 2017. Dự hội nghị có Thủ trưởng các cơ quan khối Văn hóa- Xã hội trực thuộc UBND huyện, các cơ quan trung ương, của tỉnh thuộc khối Văn hóa- Xã hội đóng trên địa bàn huyện.

Báo cáo nêu rõ: trong 9 tháng, khối Văn hóa- Xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị ở địa phương, trong đó một số lĩnh vực đứng tốp đầu của tỉnh. Công tác tuyên truyền phòng, chống một số bệnh dịch nguy hiểm được triển khai kịp thời. Các chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia được triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy trình theo quy định của ngành y tế. Chất lượng về công tác dân số- KHHGĐ được nâng lên. Hoạt động văn hóa- thông tin, truyền thanh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện kịp thời. Thể dục thể thao của huyện xếp thứ 4/10huyện, thành phố. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tiếp tục được nhân dân hưởng ứng và có chuyển biến tích cực. Chính sách ưu đãi đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm vệ sinh ATTP, hành nghề y dược. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, việc chi trả trợ cấp hàng tháng được giải quyết kịp thời, đúng chế độ. Ngân hàng CSXH hoạt động hiệu quả, cho vay đúng đối tượng....

Tuy nhiên, tại hội nghị các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục, như công tác tuyên truyền còn chưa kịp thời, chủ động; chất lượng dân số chưa vững chắc; tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia về y tế xã còn chậm; tỉ lệ kiên cố hóa trường lớp học chưa đạt kế hoạch; một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân không có phép còn hoạt động; công tác phòng chống đuối nước chưa thực sự quan tâm dẫn đến xảy ra một số vụ tai nạn đuối nước; công tác quản lý các di tích lịch sử còn yếu, chưa rà soát, đánh giá hiện trạng của các di tích, chưa chủ động tham mưu trùng tu, nâng cấp và phát huy giá trị của các di tích lịch sử...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng chỉ đạo các cơ quan khối Văn hóa- Xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ các tháng cuối năm, đặc biệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đã đăng ký với Chủ tịch UBND huyện, gồm các lĩnh vực: giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao, thông tinvà truyền thanh; chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội, dạy nghề, Y tế, dân số.

Nguyễn Trung