Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia huyện Hiệp Hòa Đại hội lần thứ hai

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức Đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2017- 2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Dương Văn Luận, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Lê Văn Loan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia tỉnh; Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia huyện Việt Yên; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; các tổ chức Hội đặc thù; Chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn và các đại biểu hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia huyện Hiệp Hòa.

Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ

Đồng chí Phạm Thanh Sơn, thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội

Những năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia huyện Hiệp Hòa đã có nhiều hoạt động tích cực, vận động được gần 400 hội viên tự nguyện tham gia tổ chức. Hội viên là những cựu chiến binh quân tình nguyện, các chuyên gia, các doanh nhân đang có hoạt động kinh doanh tại Campuchia và những người có nguyện vọng đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Campuchia. Hội đã làm tốt công tác ngoại giao nhân dân bằng các hình thức phong phú, có tác dụng khơi dậy tình nghĩa gắn bó sâu đậm thủy chung của các thế hệ cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia đã từng chiến đấu và công tác tại Campuchia với các tầng lớp nhân dân.  Các cấp Hội và toàn thể hội viên luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ của Hội, triển khai có hiệu quả các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 

Lãnh đạo các cấp chúc mừng Đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ với mục tiêu: Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa 2 nước; xây dựng và phát triển tổ chức Hội ở các xã, thị trấn, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí: Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia; Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định trong những năm qua, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh bắc Giang nói chung và huyện Hiệp Hòa nói riêng luôn coi trọng công tác đối ngoại, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quốc tế. Việc tổ chức đại hội lần thứ hai Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia huyện Hiệp Hòa tiếp tục góp phần thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam với Campuchia lên một tầm cao mới. Các đồng chí mong muốn Ban Chấp hành khóa mới tăng cường chỉ đạo các Chi Hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; mở rộng, đa dạng hóa các hình thức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hướng tới hợp tác ngày càng toàn diện, thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác Việt Nam- Campuchia, quảng bá hình ảnh của Hiệp Hòa, Bắc Giang đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại.

Đại hội bầu 19 ủy viên Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Phạm Thanh Sơn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia huyện Hiệp Hòa khóa II.

Phương Nhung