Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2019

Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phạm Văn Thịnh vừa chủ trì buổi làm việc để nghe kết quả công tác sơ tuyển, công tác chuẩn bị cho khám tuyển, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Huyện ủy về công tác tuyển quân, cấp ủy đảng, chính quyền và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã đã tích cực hơn trong công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và niềm vinh dự, nghĩa vụ, quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Năm 2019, toàn huyện có hơn 10 nghìn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, sau khi rà soát có hơn 5,5 nghìn thanh niên đủ điều kiện khám sơ tuyển. Đến nay các xã, thị trấn đã tiến hành sơ tuyển được hơn 2 nghìn thanh niên để tổ chức khám tuyển, đảm bảo cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Ảnh tư liệu

Để thực hiện tốt công tác khám tuyển, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu, đạt chất lượng hiệu quả tốt, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phạm Văn Thịnh biểu dương Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã Mai Đình, Thường Thắng, Hòa Sơn đã tập trung cao và hoàn thành tốt công tác sơ tuyển quân năm 2019; đồng thời phê bình Chỉ huy trưởng BCHQS một số xã thiếu kiểm tra, rà soát dẫn đến phân loại nam thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự chưa chính xác, còn nhầm lẫn. Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu Ban CHQS huyện, thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy trong công tác tuyển quân; nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019;  rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển quân năm 2018, nghiêm cấm các hành vi vi phạm trong công tác tuyển quân, khuyến khích người dân phát hiện tố giác các hành vi vi phạm công tác tuyển quân; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, thiết lập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ sai phạm để xử lý theo pháp luật. Giao Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác khám tuyển, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo trang trọng, tạo không khí sôi nổi trong những ngày tổ chức khám tuyển, giao quân 2019. Chủ trì hiệp đồng với các đơn vị nhận quân tổ chức bàn giao quân chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch trên giao bảo đảm an toàn, nhanh gọn.

Phương Nhung