Hội Cựu chiến binh huyện Hiệp Hòa tổng kết hoạt động công tác hội năm 2018

Chiều ngày 3/12, Hội Cựu chiến binh huyện hiệp Hòa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội năm 2018. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch hội CCB tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn, Hội doanh nhân Hội CCB huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Lực- chủ tịch Hội CCB huyện Hiệp Hòa phát biểu

Trong năm 2018, các cấp hội CCB từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Hiệp Hòa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy bản chất bộ đội Cù Hồ, tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của hội; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Trong năm, thực hiện phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cán bộ, hội viên đã tham gia hàng nghìn ngày công, hiến hơn 32 nghìn m2 đất, cứng hóa 46km đường làng, ngõ xóm, ủng hộ tiền và vật liệu xây dựng trị giá gành tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Hội vận động xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa đồng đội cho hội viên, với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Các cấp hội đã tổ chức 55 buổi tuyên truyền và nói chuyện truyền thống cho gần 19.200 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh...Bên cạnh đó, các cấp hội đã tích cực phối hợp với các ngành rà soát đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ cho CCB; thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Thuận - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc giang phát biểu

Dự và phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Thuận- Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Giang đáng giá cao những kết quả mà Hội CCB huyện đạt được trong năm 2018. Để công tác hội của huyện đạt nhiều kết qua trong năm 2019, ông Nguyễn Đức Thuận đề nghị các cấp hội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bản lĩnh của CCB trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên; tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, giáo dục truyền thống, chủ nghĩa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Hội CCB huyện Hiệp Hòa đã trao nhiều giấy khen và phần thưởng của hội CCB tỉnh, hội CCB huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội CCB năm 2018.

Các tập thể, cá nhân được Hội CCB tỉnh khen thưởng

Hội CCB huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Mai Anh