Hiệp Hòa: Xử phạt nhiều cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

6 tháng đầu năm 2017, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Hiệp Hòa được triển khai đồng bộ giữa các ban, ngành và từ huyện đến các xã, thị trấn, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, đem lại môi trường kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

Lãnh đạo huyện thăm cửa hàng bán thực phẩm an toàn VietGap

Qua đó, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã tổ chức kiểm tra 34 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; đã phát hiện 15 cơ sở vi phạm phải xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều kiện vệ sinh, trang thiết bị, dụng cụ y tế, dụng cụ chế biến thực phẩm, lưu mẫu thức ăn chưa  đúng quy định; người trực tiếp chế biến thực phẩm không khám sức khỏe định kỳ; chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; chưa có biện pháp ngăn chặn côn trùng nguy hại…

Nguyễn Phương