Hiệp Hòa xử lý triệt để 4 trường hợp vi phạm đê điều

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng vừa tổ chức buổi làm việc rà soát vi phạm đê điều và chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật đê điều trên địa bàn huyện.

Theo kết quả rà soát của Hạt Quản lý đê Hiệp Hòa, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, đến thời điểm này trên địa bàn huyện còn 4 trường hợp vi phạm đê điều chưa được xử lý dứt điểm, trong đó 3 trường hợp vi phạm tại thôn Thắng Lợi, Mai Trung, Mai Hạ, xã Mai Đình và 1 trường hợp tại xã Xuân Cẩm.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng yêu cầu UBND xã Mai Đình, Xuân Cẩm khẩn trương thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp trên; đồng thời có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, tái vi phạm đê điều trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng giao Phòng Nông nghiệp, UBND các xã ven đê, đề nghị Hạt Quản lý đê Hiệp Hòa, tăng cường phối hợp kiểm tra đảm bảo kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ giờ đâu đối với những trường hợp vi phạm đê điều trên địa bàn; hướng dẫn UBND các xã ven đê tả Cầu xử lý các trường hợp vi phạm đê điều, trong đó tập trung cao đối với các xã Mai Đình, Xuân Cẩm...

Sơn Dương