Hiệp Hòa triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 29-11, Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng- Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Hiệp Hòa chủ trì hội nghị triển khai phương án và tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có các thành viên BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện; Trưởng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở, cán bộ thống kê các xã, thị trấn.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê lớn được thực hiện 10 năm một lần. Nội dung điều tra gồm các thông tin về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư làm cơ sở dữ liệu tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đây là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ bắt đầu được triển khai từ 0 giờ ngày 1/4/2019, diễn ra trong 25 ngày. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7/2019 và kết quả điều tra chính thức được công bố vào quý II/2020. Đến nay, UBND các cấp trong huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cùng cấp, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của các thành viên.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng nhấn mạnh, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, góp phần đánh giá tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển của huyện, của tỉnh. Tuy nhiên, đây là hoạt động thống kê phức tạp, quy mô lớn và liên quan đến tất cả người dân nên sẽ gặp những khó khăn nhất định. Do đó, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu cuộc Tổng điều tra trên địa bàn huyện phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy trình, phương án Tổng điều tra. Đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót. Bảo mật thông tin theo đúng quy định của Luật Thống kê. Sử dụng kinh phí đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng cũng lưu ý Ban Chỉ đạo, đội ngũ điều tra viên cần phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, góp phần tạo nên sự thành công cuộc Tổng điều tra. Đồng thời thực hiện nghiêm công tác tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra.

Phương Nhung