Hiệp Hòa thưởng 2,2 nghìn tấn xi măng cho các thôn, xã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa vừa quyết định thưởng khuyến khích bằng xi măng 2,2 nghìn tấn cho các thôn, xã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 07của HĐND tỉnh.

Cứng hóa đường giao thông nông thôn ở xã Hoàng An

Theo đó, các thôn, xã có thành tích xuất sắc được thưởng, gồm: UBND xã Đức Thắng được thưởng 500 tấn xi măng; UBND Hợp Thịnh, Đông Lỗ được thưởng 300 tấn xi măng/1 xã; UBND Ngọc Sơn, Hoàng Thanh, Bắc Lý được thưởng 150 tấn xi măng/1 xã; UBND xã Mai Trung, Hương Lâm được thưởng 100 tấn xi măng/1 xã; Ban quản lý các thôn An Hòa (xã Đoan Bái), Bảo An (xã Hoàng An), Tứ (xã Lương Phong), Phúc Thắng (Đức Thắng), Hương Ninh (xã Hợp Thịnh), Cẩm Trang (xã Mai Trung) được thưởng từ 50 tấn 150 tấn xi măng.

Được biết, năm 2018 các xã đã thực hiện cứng hóa hơn 132 km đường giao thông nông thôn, được tỉnh hỗ trợ 35.256 tấn xi măng và huyện thưởng khuyến khích 1,6 nghìn tấn cho các thôn, xã cứng hóa đường ngõ, xóm.

Nguyễn Trung