Hiệp Hòa: thêm một doanh nghiệp áp dụng phương thức chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng hữu cơ.

Sau Hợp tác xã chăn nuôi lợn Trường Thành, hiện nay trên địa bàn huyện Hiệp Hòa có thêm một doanh nghiệp nữa đang áp dụng phương thức chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng hữu cơ. Đó là Công ty TNHH Kim Tân Minh, thôn Hữu Định, xã Quang Minh.

Lãnh đạo UBND tỉnh, huyện thăm mô hình chăn nuôi an toàn sinh học của Công ty TNHH Kim Tân Minh.

Hiện quy mô trang trại chăn nuôi lợn theo quy trình hữu cơ của doanh nghiệp đạt khoảng 3nghìn con/lứa. Doanh nghiệp này bắt đầu đầu tư chăn nuôi từ tháng 1/2018, đã xuất bán thành công 1 lứa lợn chăn nuôi theo quy trình này. Hiện, doanh nghiệp đang tập trung triển khai giải pháp xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ bằng cách liên kết với các doanh nghiệp chế biến, hệ thống các siêu thị, thương lái để tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tiếp tục áp dụng quy trình chăn nuôi hữu cơ một cách nghiêm ngặt để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Phương Nhung