Hiệp Hòa: Năng suất lúa mùa ước đạt 54 tạ/ha

Vụ mùa năm nay, huyện Hiệp Hòa gieo cấy 8,6 nghìn ha lúa, trong đó trà mùa sớm chiếm 87% diện tích, giống chủ lực là KD18, BC15, Q5, Hương Thơm số 1, Thiên ưu 8.... Toàn huyện xây dựng 10 cánh đồng mẫu lớn gieo cấy bằng các giống lúa chất lượng BC15, Thiên Ưu 8, Bắc Hương 9... với tổng diện tích 325ha.

Thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu xã Danh Thắng

Thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu lớn xã Quang Minh

Thời điểm này, bà con nông dân các xã trong huyện đang khẩn trương thu hoạch lúa, năng suất ước đạt 54 tạ/ha, sản lượng hơn 46,4 nghìn tấn, đạt 100% kế hoạch. Có được kết quả này là do công tác phòng trừ sâu bệnh cho các trà lúa kịp thời; chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật; nông dân đưa giống có năng suất cao vào sản xuất; huyện hỗ trợ giống lúa cho nông dân thực hiện cánh đồng mẫu lớn. Cùng với việc thu hoạch lúa mùa, bà con nông dân huyện Hiệp Hòa đang tích cực triển khai vụ đông năm 2017, phấn đấu gieo trồng 3,7 nghìn ha cây ngô, lạc, khoai lang và rau các loại.

Nguyễn Phương