Hiệp Hòa ký cam kết về quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, ATGT

Sáng 24-1, Huyện ủy, UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị ký cam kết giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan Đảng, đoàn thể huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn năm 2018; Kết quả thực hiện cam kết xử lý đất đai, vệ sinh môi trường, quản lý đê điều, tài nguyên, khoáng sản; báo cáo 1 năm thực hiện cam kết về tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, đê điều, môi trường, khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2018.

Sau khi thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2019, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết với Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về việc quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT, thực hiện giải tỏa và duy trì trật tự hành lang ATGT đường bộ năm 2019.

Trong đó, về lĩnh vực quản lý đất đai, các địa phương cam kết sẽ tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn; thực hiện hiệu quả công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn xã; hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu huyện giao về quản lý đất công ích, trao giấy CNQSD đất cấp theo Quyết định 191 của UBND tỉnh, cấp giấy CNQSD đất lần đầu, cấp đổi, cấp sau dồn điền đổi thửa.

Về lĩnh vực môi trường, các xã, thị trấn cam kết thường xuyên kiểm tra, thu gom, xử lý, không để phát sinh tụ điểm rác thải; xử lý triệt để các tụ điểm tồn lưu rác thải; thu tiền dịch vụ vệ sinh môi trường đạt tỷ lệ trên 90%; hoàn thành xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải của xã, thôn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi.

Về lĩnh vực khoáng sản, các xã quản lý chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển khoáng sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các hành vi khai thác trái phép.

Được biết, đây là năm thứ ba liên tục Huyện ủy- UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức ký cam kết với 100% xã, thị trấn nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại về đất đai, môi trường, khoáng sản...ở địa phương.

Phương Nhung