Hiệp Hòa kết nạp được 200 đảng viên mới

Đến ngày 27-11, Huyện ủy Hiệp Hòa kết nạp 200 đảng viên mới, tăng 5 đảng viên so với năm 2017. Đây là năm có lượng đảng viên mới kết nạp cao từ trước đến nay

Kết nạp đảng viên mới chi bộ trường MN xã Hoàng Lương

Trong số các Đảng viên mới có 6 đồng chí là Trưởng- Phó thôn, 14 đảng viên là học sinh Trung học phổ thông, còn lại là các đồng chí hội viên, đoàn viên thanh niên ưu tú ở các chi bộ cơ sở. Một số Đảng bộ làm tốt công tác kết nạp Đảng như: Hoàng Lương, Hoàng Vân, Lương Phong, Hương Lân, Xuân Cẩm, Mai Trung và Đảng bộ Cơ quan chính quyền.

Trao quyết định kết nạp Đảng tại chi bộ thôn Đồng Vân, Đảng bộ xã Đồng Tân

Có được kết quả trên, do các chi, đảng bộ cơ sở đã làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Ngoài phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu còn tổ chức tốt các phong trào thi đua, từ đó chọn những nhân tố tiêu biểu giới thiệu cho Đảng. Nét mới trong kết nạp đảng viên năm nay là thực hiện Quyết định 05 ngày 28-8-2018 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa đã kết nạp 8 quần chúng trước đây vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình nay có nguyện vọng và tích cực phấn đấu vào Đảng.

Khánh Hòa