Hiệp Hòa đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện Dân Quân Tự Vệ

Xác định lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội nên những năm vừa qua, huyện Hiệp Hòa đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cho lực lượng dân quân tự vệ, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng” sát với tình hình thực tế tại cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cho các lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Do triển khai đồng bộ và toàn diện các biện pháp công tác nên chất lượng huấn luyện SSCĐ và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Hiệp Hòa những năm qua không ngừng được nâng cao. Trong năm 2016, Công tác huấn luyện dân quân, tự vệ, dự bị động viên được tổ chức chặt chẽ với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, và vận dụng tốt "3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp...vì vậy kết quả huấn luyện đạt hiệu quả tích cực, quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98,8%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 82% đạt khá giỏi. Hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị, thực hiện  tuyên truyển phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng quân số tham gia học tập đạt trên 98,8%, qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 83,1% khá giỏi, trong đó lực lượng thường trực đạt giỏi, lực lượng DQTV, dự bị động viên đạt khá...Thông qua công tác huấn luyện đã góp phần nâng cao khả năng cơ động SSCĐ của LLVT huyện cũng như khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, xử lý các tình huống xảy ra trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khi được huy động.

Với nhận thức xây dựng lực lượng DQTV là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Hiệp Hòa đã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp và ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, đảm bảo chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Để đảm bảo chất lượng huấn luyện, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể ở cơ sở tiến hành rà soát và đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện. Hàng năm, Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hoàn thành các nội dung huấn luyện đối với dân quân tự vệ năm thứ nhất, Trung đội dân quân cơ động từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 và huấn luyện Trung đội súng máy 12,7mm. Qua đó đã nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ. Mùa huấn luyện năm 2017, Ban CHQS huyện Hiệp Hòa tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực, hiệu quả, tiếp tục kết hợp chặt chẽ các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong nhiệm vụ huấn luyện để tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đúng hướng, sát đối tượng tác chiến và tình hình địa bàn. Với chỉ tiêu quân số dân quân tự vệ huyện là 3.404 đồng chí, trong đó dân quân năm thứ nhất 879 đồng chí, dân quân cơ động 837 đồng chí, dân quân tự vệ tại chỗ 1.185 đồng chí, và dân quân tự vệ chuyên môn binh chủng 503 đồng chí. Nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đi vào thực chất hơn, Ban CHQS huyện đã chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, xác định đây là khâu then chốt quyết định chất lượng và việc hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện theo kế hoạch. Trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện, Ban CHQS huyện đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên trong đó tập trung vào những nội dung mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế của từng địa bàn và nhiệm vụ của từng đơn vị cơ sở. Theo đó trong thời gian tập huấn, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã được quán triệt, quan điểm, nguyên tắc, phương châm giáo dục và được thống nhất nội dung huấn luyện, phương pháp tổ chức huấn luyện cho từng đối tượng, thực hành viết giáo án, thông qua bài giảng và rút kinh nghiệm bổ sung, điều chỉnh phương pháp huấn luyện cho phù hợp với các đối tượng. Do vậy 100% cán bộ, giáo viên đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện đã có phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc và mối kết hợp trong huấn luyện. Đồng chí Thiếu tá Giáp Văn Đức - Chính trị viên phó, chủ nhiệm chính trị BCH Quân sự huyện Hiệp Hòa nhấn mạnh: "Việc kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị sẽ được đặc biệt quan tâm; tiếp tục đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện để tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động; thường xuyên động viên, khắc phục những khó khăn, đặc biệt là hạn chế được những hiện tượng ngại khó, ngại khổ; duy trì kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và đề cao tính tự học, tự rèn của CBCS; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức quần chúng, gắn nhiệm vụ huấn luyện với phong trào thi đua quyết thắng. Tạo tính đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Cùng với công tác tập huấn cán bộ, Ban CHQS huyện còn chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện như: củng cố, tu sửa hệ thống thao trường, bãi tập; bổ sung, làm mới, cải tiến mô hình học cụ, các giáo cụ trực quan, trang thiết bị kỹ thuật… đảm bảo phục vụ cho công tác huấn luyện sát với yêu cầu của các lực lượng tham gia huấn luyện cũng như đối tượng tác chiến và phương án chiến đấu… Đặc biệt nhận thức rõ mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện có vai trò rất quan trọng, có tác dụng trực tiếp nâng cao kết quả công tác huấn luyện, Ban CHQS huyện Hiệp Hòa đã phát động phong trào “Mỗi người một sáng kiến, cải tiến” nhằm khuyến khích và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ hiệu quả nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác huấn luyện SSCĐ. Là một trong những đơn vị nhiều năm liền đạt kết quả tốt trong công tác huấn luyện, được cấp trên đánh giá cao. Anh Nguyễn Đức Thiện - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Mai Trung cho biết: Năm nay, ngoài việc chuẩn bị các điều kiện cơ bản như các đơn vị bạn, Ban chỉ huy quân sự xã Mai Trung đã  tập trung áp dụng các cải tiến mới trong phương pháp huấn luyện; làm tốt công tác chuẩn bị từ giáo án, bài giảng, bia, thao trường, bãi tập đến con người nhằm đảm bảo cho công tác huấn luyện được tốt nhất".

Hưởng ứng phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn quyết thắng", cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện và Ban CHQS các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện các nội dung huấn luyện của cấp trên, từ các mô hình học cụ sẵn có và các nội dung huấn luyện cho các đối tượng đã tích cực nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến, các mô hình học cụ phù hợp với điều kiện huấn luyện, đối tượng, địa hình và khả năng cơ động tác chiến của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương.  Vì thế, trước mỗi mùa huấn luyện, cùng với lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện đã tổ chức hội thi mô hình học cụ giữa Ban CHQS các xã, thị trấn trong huyện nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ đảm bảo huấn luyện trực quan phù hợp với nhận thức của từng đối tượng và nâng cao chất lượng huấn luyện tại đơn vị, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các đơn vị LLVT huyện. Tại hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện năm 2017, đã có nhiều sáng kiến mô hình học cụ đã phát huy hiệu quả tích cực trong nâng cao chất lượng huấn luyện cho LLVT địa phương như: sáng kiến "thiết bị thay thế cọc phụ trong mắc tăng võng" của đồng chí Đại úy Đào Quang An; sáng kiến "mô hình huấn luyện mìn đè, vướng nổ K69" của đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Tuân; cải tiến "bệ nằm bắn súng tiểu liên AK" của đồng chí thượng úy Nguyễn Việt Phương; cải tiến "mõ quay" của Đồng chí Nguyễn Đức Thiện, chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Mai Trung... Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Ngọc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hiệp Hòa khẳng định: “Trong suốt giai đoạn huấn luyện, Ban CHQS huyện sẽ thường xuyên theo dõi tiến độ huấn luyện, cử cán bộ phụ trách xuống các đơn vị, tại mỗi cụm huấn luyện trực tiếp kiểm tra quân số và việc thực hiện các nội dung huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, Vận dụng phương pháp giáo dục, huấn luyện ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, coi trọng công tác huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; huấn luyện đến đâu, vững chắc đến đó, sát với tình huống, đối tượng tác chiến, đồng thời thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn..."

Bên cạnh làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn tích cực thực hiện công tác dân vận tại địa phương. Tại mỗi cụm huấn luyện, lực lượng tham gia huấn luyện phối hợp với nhân dân địa phương tham gia thực hiện các công việc thiết thực để góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Về chất lượng huấn luyện năm 2017, Ban chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hòa đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể như: tất cả các lực lượng tham gia huấn luyện quân số đạt 100%. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi; đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị, khí tài; hoàn thành 100% chỉ tiêu nội dung chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình mọi mặt, ứng phó kịp thời, hiệu quả trong mọi tình huống, mọi nguy cơ có thể xảy ra..

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới huyện Hiệp Hòa  tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng DQTV “vững mạnh, rộng khắp”, đảm bảo thực sự là lực lượng vũ trang quần chúng trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh ở cơ sở, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Vân Anh