Hiệp Hòa đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND

UBND huyện vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 31/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh và sơ kết công tác dân số -KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2017. Tới dự có đồng chí Lê Tố Quyên, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Dân số -KHHGĐ tỉnh Bắc Giang; đồng chí Hoàng Văn Tri, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Tạ Việt Hùng- Phó chủ tịch UBND huyện, cùng lãnh đạo một số cơ quan, đoàn thể huyện;  Chủ tịch, phó chủ tịch UBND, cán bộ trạm y tế, cán bộ dân số xã thị trấn.
Trong 5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Huyện đã tổ chức được 150 hội nghị, hội thảo, tập huấn truyền thông tại 26 xã, thị trấn; Tổ chức 286 buổi nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền lưu động, phổ biến giáo dục pháp luật về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả mất cân bằng giới tính khi sinh; Tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Tổ chức tuyên truyền và triển khai ký cam kết không lựa chọn giới tính thai nhi, thực hiện chính sách dân số -KHHGĐ đến 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Đến nay có 95% hộ gia đình tham gia đăng ký cam kết thực hiện tốt chính sách dân số, không lựa chọn giới tính thai nhi. Nhờ đó tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn huyện đã giảm dần theo năm. Năm 2012 huyện Hiệp Hòa có 117,2 nam/100 nữ đến 2016 có 113,7 nam/100 nữ.


Trong 6 tháng đầu năm 2017 huyện Hiệp Hòa có số sinh lần 3 trở lên 196 trẻ chiếm 10% tổng số sinh, tỷ số giới tính khi sinh 120 nam/100 nữ. Hiện huyện có 12 xã có tỷ lệ sinh con lần 3 trở nên cao hơn mức bình quân chung của huyện là Đại Thành, Đoan Bái, Đồng Tân, Hoàng An, Hùng Sơn, Hương Lâm, Mai Đình, Mai Trung, Quang Minh, Thái Sơn, Thanh Vân và Thường Thắng.  Xã có tỷ số giới tính khi sinh chênh lệch nam nữ cao là Đaị Thành 288,9 nam/100 nữ, thị trấn Thắng 262,5 nam/100 nữ...
Có thể khẳng định sau 5 năm triển khai Chỉ thị 11 đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện về thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của mất cân bằng giới tính khi sinh. Kết quả tỷ số giới tính khi sinh qua các năm đã có chiều hướng giảm. Tỷ suất sinh tuy giảm nhưng không đồng đều, bền vững; Tỷ số sinh con lần ba trở lên vẫn tăng nhẹ; Vẫn còn nhiều cán bộ Đảng viên vi phạm chính sách dân số...
Do đó trong thời gian tới huyện Hiệp Hòa sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp như Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, đầu tư nguồn lực thích đáng cho công tác dân số, KHHGĐ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về dân số- KHHGĐ; Tiếp tục thực hiện chỉ thị 13-CT/HU ngày 25/02/2009 của Ban thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số- KHHGĐ; Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác dân số- KHHGĐ; Tăng cường tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông cho cán bộ làm công tác dân số; Quản lý chặt chẽ các cơ sở khám, siêu âm phụ khoa để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Tại hội nghị đồng chí Lê Tố Quyên, Phó chi cục trưởng, chi cục dân số- KHHGĐ tỉnh đã thông tin tình hình dân số -KHHGĐ của cả nước, của tỉnh Bắc Giang. 
Cũng tại hội nghị có 5 đồng chí được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số KHHGĐ.

Khánh Hòa