Dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ngày 4-10, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có công văn gửi các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các cơ quan T.Ư trên địa bàn tỉnh; Ủy ban MTTQ và các Hội, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, TP về việc thực hiện Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Huyện ủy Hiệp Hòa treo cờ rủ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, công sở, Hội, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh treo cờ rủ trong hai ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (ngày 6 và 7-10-2018). Dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác theo kế hoạch trong hai ngày 6 và 7-10 (nếu có).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, TP chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong hai ngày 6 và 7-10-2018.

BBT