Diễn đàn “xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”

Trước sự quan tâm của toàn xã hội đối với nạn bạo lực trong học đường, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa tổ chức diễn đàn “xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Đến dự có đại diện tỉnh đoàn; huyện đoàn, BGH Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên; Bí thư, Phó Bí thư đoàn các trường THPT trên địa bàn và hơn 700 giáo viên, học sinh của Trung tâm.

Đây là hoạt động nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức và định hướng hành động đúng đắn về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh, đặc biệt là những học sinh cá biệt, đối tượng thường xuyên có hành vi bạo lực trong các trường học.

Tại diễn đàn, nhiều học sinh mạnh dạn trao đổi quan điểm của mình về thực trạng bạo lực học đường và chống bạo lực học đường; được Ban tư vấn trao đổi, đánh giá về tình hình bạo hành trong trường học; phân tích nguyên nhân; hướng dẫn một số giải pháp để phòng chống, ngăn chặn bạo lực trong học đường. Diễn đàn cũng xác định trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng trong việc quản lý và giáo dục học sinh, đặc biệt là vấn đề giáo dục văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống. Bạo lực học đường tuy không phải là vấn đề mới nhưng hiện đang diễn tiến ngày một phức tạp và nghiêm trọng. Do vậy, việc tổ chức diễn đàn "xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường" là việc làm hết sức cần thiết trong các nhà trường hiện nay. Thông qua đó huy động trí tuệ và nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn thanh niên, các cơ quan chức năng và tất cả học sinh trong việc ngăn chặn, phòng chống Bạo lực học đường.

Nhân dịp này, Đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Hiệp Hòa đã ra mắt CLB phòng chống bạo lực học đường- tuyên truyền ATGT, gồm 30 thành viên.

Nguyễn Phương