Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2018

Năm 2018, huyện Hiệp Hòa đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó tập trung thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,7%, giá trị sản xuất đạt hơn 13,2 nghìn tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực đạt 96 nghìn tấn; 4 xã hoàn thành các tiêu chí NTM; dồn điền đổi thửa 500 ha, xây dựng thêm 5 cánh đồng mẫu lớn; thu ngân sách đạt hơn 250 tỷ đồng; kiên số hóa trường học đạt 77,4%; 81,3% trường đạt chuẩn Quốc gia; 97% người dân tham gia BHYT; giải quyết việc làm mới cho 5 nghìn người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước năm 2018, huyện Hiệp Hòa đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lớn: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo hướng hàng hóa. Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông. Xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên môi trường, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Xây dựng NTM gắn với đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018.

Phương Nhung