Đảng ủy Quân sự huyện ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Chiều ngày 15/1, Đảng ủy Quân sự huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Chung - Ủy viên BTV Đảng ủy quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang; các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, Đảng ủy Quân sự huyện đã đoàn kết thống nhất cao, đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. LLVT huyện thường xuyên nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy và công tác huấn luyện; Qua đó đã tổ chức huấn luyện cho đốitượng theo kế hoạch, quân số đạt 98%. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện BCĐ diễn tập huyện chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn tại 4 xã: Mai Trung, Hợp Thịnh, Quang Minh, Hòa Sơn và diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 4 xã: Đồng Tân, Thanh Vân, Hoàng Lương, Hoàng Thanh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự huyện còn tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện đúng quy trình các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật, hoàn thành tốt việc khám tuyển và đã tuyển chọn được 341 thanh niên có trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt lên đường hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao; Tổ chức đón nhân và đăng ký vào ngạch dự bị được 326 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ trở về địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã đánh giá cao những thành tích mà Đảng ủy Quân sự Hiệp Hòa đã đạt được trong năm 2018.  Bên cạnh những mặt tích cực, đồngchí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang cũng chỉ ra một sô mặt hạn chế mà Đảng ủy Quân sự huyện Hiệp Hòa cần chấn chỉnh, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đó là công tác nắm, quản lý tư tưởng, giáo dục, quản lý rèn luyện cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, kịp thời, còn có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý; tình trạng chống, trốn không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ trên địa bàn huyện vẫn xảy ra...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí Thư Đảng ủy Quân sự huyện Nguyễn Thị Hoa phát biểu

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Bí Thư Đảng ủy Quân sự huyện Nguyễn Thị Hoa yêu cầu LLVT huyện nhà quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang . Đồng thời khẳng định, năm 2018, LLVT huyện nhà đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Bí thư Huyện ủy lưu ý, năm 2019 và những năm tiếp theo có nhiều thuận lợi và thách thức. LLVT cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QS - QP; Phối hợp nắm, dự báo chính xác, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để xảy ra điểm nóng. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”. “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, phát huy có hiệu quả các mô hình, điển hình về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, trong hội nghị lần này, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hoa đề nghị nghiên cứu bổ sung vào Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác và lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2019 của Đảng ủy.

Thu Trang