Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy năm 2018

Chiều 24-1, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Đảng ủy năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị cùng toàn thể các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đến dự.

Toàn cảnh

Đồng chí Phạm Văn Nghị, Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin, Phó Bí thư Đảng ủy thông qua báo cáo.

Năm 2018, Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên. Các chi bộ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt, vượt kế hoạch năm và tăng so với cùng kỳ. Các chi bộ đã tích cực đổi mới phương thức, hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình cho thu nhập cao, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, các chi bộ đạt được trong năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2019, đồng chí yêu cầu Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; trọng tâm là công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát tập trung vào các lĩnh vực như đất đai, môi trường, xây dựng cơ bản; tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của các cơ quan, đơn vị để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được Huyện ủy, UBND giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền tặng giấy khen cho 4 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 22 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Phương Nhung