Đại hội MTTQ xã Đại thành lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 4/12, MTTQ xã Đại Thành đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Uỷ viên BTV HU, Chủ tịch UB MTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo ĐU- HĐND- UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Đại Thành và 85 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã đã về dự đại hội.

Trong nhịêm kỳ qua, MTTQ xã Đại Thành đã phối hợp với các tổ chức thành viên tiếp tục có bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhắm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, nổi bật là việc thống nhất hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước được MTTQ xã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều việc làm thiết thực như: vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, trong năm có 4/4 làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, toàn xã có hơn 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá. Cuộc vận động quỹ “vì người nghèo” thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, trong 5 năm đã vận động được trên 100 triệu đồng và tặng quà cho 100 hộ nghèo trong dịp tết nguyên đán, hỗ trợ và tu sửa 6 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết với số tiền trên 20 triệu đồng.…

Bà nguyễn Thị Hoa- UV BTV HU, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Hòa tặng hoa chúc mừng đại hội

Ông Nguyễn Đức hiển- Bí thư ĐU xã Đại Thành tặng hoa chúc mừng địa hội

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội MTTQ xã Đại thành đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 với những chủ trương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, hướng mạnh về cơ sở để triển khai tốt các cuộc vận động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua những khó khăn, thử thách về kinh tế xã hội. Sau khi thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết, ĐH đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới gồm: 100% khu dân cư triển khai thực hiện đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 100% thôn, làng đạt danh hiệu làng văn hóa, 95% hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa không vi phạm hương ước, quy ước; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1- 2 % mỗi năm...

Tại đại hội, Bà nguyễn Thị Hoa- UV BTV HU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Hòa và ông Nguyễn Đức hiển- Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013-2018, chỉ ra một số mặt còn hạn chế như công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, dư luận nhân dân có việc chưa kịp thời; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế…

Bà nguyễn Thị Hoa- UV BTV HU, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Hòa phát biểu

Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới UB MTTQ Việt Nam xã Đại Thành tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của Đại hội khóa XXIV đề ra, vận động được đông đảo nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng xã Đại Thành ngày càng vững mạnh.

Tại Đại hội các đại biểu đã thống nhất hiệp thương cử ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Thành, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 31 ông bà và 3 đại biểu đi dự đại hội MTTQ huyện Hiệp Hòa.

Mai Anh