Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hoàng Thanh thành công tốt đẹp

Sáng 6/12, Xã Hoàng Thanh tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự chỉ đạo đại hội có bà Nguyễn Thị Hoa- UV BTV huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện Hiệp Hòa.

Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội

Trong 5 năm qua khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Hoàng Thanh tiếp tục được củng cố và mở rộng , sự đồng thuận của nhân dân tăng cao, tạo thành sức mạnh tổng hợp để  thực hiện có kết quả các mục tiêu kinh tế văn hóa xã hội,quốc phòng an ninh. Đặc biệt các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và triển khai ngày càng đi vào cuộc sống, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Qua phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội.Tiêu biểu như thực hiện cuộc vận động xây dựng quỹ vì người nghèo trong 5 năm UB MTTQ xã đã vận động ủng hộ được gần 72 triệu đồng để hỗ trợ tặng quà cho 100% hộ nghèo, xây dựng 10 nhà đại đoàn kết và hỗ trọ đột xuất cho nhiều hộ gia đình gặp khó khăn hoạn nạn.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UB MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại Hội

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang thu được kết quả tích cực đến nay xã có 70% thôn làng đạt văn hóa, 85 % hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Các hoạt động như giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, hoạt động Ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải cũng được MTTQ xã Hoàng Thanh thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đây đã phát huy được vai trò trách nhiệm của UB MTTQ trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội bà Nguyễn Thị Hoa đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà khối đại đoàn kết xã Hoàng Thanh đã thực hiện được trong những năm qua. Tuy nhiên để tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ tới đồng chí Nguyễn Thị Hoa đề nghị MTTQ xã cần tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua nhất là các cuộc vận động do UB MTTQ chủ trì; Tiếp tục quán triệt sâu sắc Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng; Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở..

31 UV UBMTTQ xã Hoàng Thanh ra mắt Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã hiệp thương bầu 31 đồng chí làm ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Hoàng Thanh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu 4 đại biểu tham dự Đại hội MTTQ huyện Hiệp Hòa trong thời gian tới.

Khánh Hòa