Đại hội công đoàn huyện Hiệp Hòa lần thứ X

Ngày 21/9, Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy; Vũ Chí Kỳ, Phó Bí thư TT Huyện ủy; Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV, TT HĐND, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, MTTQ; lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện qua các thời kỳ cùng 195 đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho hơn 20 nghìn đoàn viên công đoàn toàn huyện.

Các đại biểu dự Đại hội

Đồng chí Hoàng Trung Hiếu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động khóa IX khac mạc Đại hội

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Huyện ủy- HĐND- UBND huyện tặng hoa chúc mừng


Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện có nhiều đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nên thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật được chú trọng qua đó giúp đoàn viên phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Đáng chú ý, LĐLĐ huyện thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với phong trào “Hiệp Hòa chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện.
Cùng với việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động và hoạt động xã hội của công đoàn, các cấp công đoàn trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhằm làm cho CNVCNLĐ hiểu rõ sứ mệnh lịch sử của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Toàn huyện đã tổ chức được gần 170 hội diễn, liên hoan văn nghệ với hơn 11 nghìn người tham gia; tổ chức hơn 350 buổi thi đấu thể thao thu hút hơn 12 nghìn người tham gia.
Các cấp công đoàn trong huyện làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, vận động thành lập mới được 22 công đoàn cơ sở, kết nạp mới được 4.905 đoàn viên, vượt 20% kế hoạch. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, đã kết nạp được 799 CNVCLĐ vào Đảng, vượt 50% mục tiêu đề ra; hơn 95% gia đình CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa.... Từ kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng. Trong đó, Tổng LĐLD Việt nam tặng 13 Bằng khen toàn diện và chuyên đề cho các tập thể, 11 bằng khen cho cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 2 cờ thi đua toàn diện, tặng 123 Bằng khen toàn diện cho tập thể và cá nhân.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện phát biểu ghi nhận, biểu dương kết quả của Liên đoàn LĐ huyện trong nhiệm kỳ qua

Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2017-2012, đó là: Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của CNVCLĐ. Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở. Làm tốt công tác phát triển gắn với quản lý đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh...

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban chấp hành công đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu 28 đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.


BCH Công đoàn huyện khóa X chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo cấp trên

Chia tay các đồng chí BCH Công đoàn khóa IX

Phương Nhung