Cung ứng phân bón cho nông dân sản xuất vụ đông

Để áp ứng nhu cầu sản xuất cây vụ đông trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, giảm gánh nặng sản xuất cho nông dân, thời gian này các cơ quan chuyên môn trong huyện đang triển khai chương trình cung ứng phân bón nông dân và tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Hội nông dân huyện phối hợp với Công ty Tiến Nông cung ứng phân bón cho nông dân theo hình thức trả chậm

Trong đó, Chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện đã chuẩn bị sẵn sàng các vật tư phân bón phục vụ sản xuất. Trung bình mỗi năm Chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện Hiệp Hòa cung ứng khoảng 8 nghìn tấn phân bón các loại trong đó riêng vụ đông là 1.500 tấn. Hiện các sản phẩm được đơn vị lựa chọn cung ứng chủ yếu vẫn là NPK Lâm Thao, Đạm Hà Bắc. Ngoài ra còn có thêm một số sản phẩm phân bón chất lượng cao phục vụ sản xuất cây rau màu và cây ăn quả. Để tạo điều kiện cho bà con, Chi nhánh vật tư nông nghiệp huyện Hiệp Hòa vẫn triển khai cung ứng theo hai hình thức là cung ứng thông qua đại lý và các tổ chức hội. Đồng thời triển khai cung ứng theo hình thức trả chậm.

Phương Nhung