Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm đất đai trên địa bàn huyện

Trong thời gian gần đây, tình trạng vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dung đất trên địa bàn huyện có dấu hiệu phát sinh, gia tăng mà UBND một số xã không kịp thời ngăn chặn, xử lý ngay từ ban đầu và chỉ tập trung, tích cực xử lý khi có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện. Do đó để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, xử lý kịp thời vi phạm sử dụng đất ngay từ ban đầu, hạn chế thiệt hại về tài sản của người vi phạm sử dụng đất ở mức thấp nhất cũng như nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật đất đai, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm đất đai trên địa bàn huyện.

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện quy định phát đĩa CD tuyên truyền Luật đất đai, văn bản hướng dẫn thi hành; chủ động thông báo trên Đài truyền thanh xã những trường hợp vi phạm đất đai đã phát hiện, xử lý hoặc đang xử lý để người sử dụng biết, chủ động chấp hành quy định của pháp luật về sử dụng đất; thực hiện nghiêm nội dung Chủ tịch UBND xã đã cam kết với Chủ tịch UBND huyện về tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai mới phát sinh, đảm bảo kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai ngay từ ban đầu; báo cáo kết quả kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm đất đai trước từ ngày 1/1/2018 đến trước ngày 1/12/2018 và kết quả xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trước ngày 1/1/2018.

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn kiểm điểm đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết 162 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn xã. Quan tâm chỉ đạo UBND xã nghiêm túc thực hiện việc tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai ngay từ ban đầu và xử lý dứt điểm vi phạm sử dụng đất trước ngày 1/1/2018

Nguyễn Phương